O aplikaciji


Moj TVZ za Android je neslužbena aplikacija za sve studente Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Aplikacija je nastala kao dostojna alternativa mobilnoj verziji moj.tvz.hr portala.

U mobilnoj verziji portala postoje problemi sa navigacijom i sa određenim nedorađenostima. Ova aplikacija to riješava na elegantan način.

Umjesto ugrađene navigacije na moj.tvz.hr koristi Navigation Drawer sa pristupom najčešće korištenim stranicama na portalu kao što su:

  • Vijesti iz kolegija koje slušamo
  • Kolegiji koje slušamo
  • Obavijesti svim studentima na veleučilištu
  • Obavijesti studentske referade od smjera na kojem ste upisani
  • Raspored sati

U aplikaciji su dorađeni određeni responzivni elementi samog sučelja portala, te je i sam portal poboljšan za manju potrošnju Internet prometa.

Dozvole za aplikaciju:

Pristup Internetu za dohvaćanje podataka sa weba

Aplikacija je digitalno potpisana i distribucija ide preko Amazon App Store-a te preko službenih mirrora na web stranici i na Android File Host hostingu.

Slike zaslona iz aplikacije (verzija 5.0)

Ažurirano: 20. svibnja 2016.

Preuzmite aplikaciju

Preuzmite sa Amazon App Store Preuzmite sa Android File Host

Provjerite source-kod

Provjerite source-kod

Copyright © 2014-2016